Thursday, May 24, 2012

NUCLEAR SCIENCE, TECHNOLOGY & ENGINEERING CONFERENCE (NUSTEC) 2012

NUSTEC 2012 sudah pun melabuhkan tirai pada rabu semalam. Secara keseluruhannya NUSTEC 2012 bolehlah di anggap berjaya jika di kira kehadiran peserta sehingga ke sesi akhir persidangan tersebut. Walau bagaimana pun, banyak juga perkara yang mampu diperbaiki lagi di tahun-tahun hadapan. Syabas Persatuan Nuklear Malaysia atas kejayaan mengendalikan persidangan ini.

Dari kiri: Dr. Muhd Noor  Yunus, Prof Madya Dr. Nahrul Khair Alang Rashid,
penulis dan Datin Zarina Masood.
Bagi menarik kertas kerja berkualiti dari luar negara, NUSTEC telah bergabung dengan Asia Oceania Neutron Scattering Association (AONSA) bagi membawa Sesi 01: AONSA – Regional Cooperation and Networking. Enam (6) kertas kerja dari  penyelidik-penyelidik dari Univ. of Tokyo (Jepun), Australian Nuclear Science and Technology Organization (ANSTO), Bhaba Atomic Research Centre (India),  China Institute of Atomic Energy (China), Korea Atomic Energy Research Institute (Korea Selatan) dan International Council for Science – Asia Pacific (ICSU).

Peserta Persidangan NUSTEC 2012. Ramai wanita dari lelaki, kenapa ek?
Secara keseluruhan kertas kerja yang dibentangkan adalah mengenai projek-projek penyelidikan serta kemudahan-kemudahan canggih yang di bina oleh negara-negara tersebut. Amat mengagumkan tentang kehebatan serta kesungguhan penyelidik-penyelidik dari negara berkenaan mengkaji dengan lebih mendalam bidang sains nuetron ini. Sebagai perbandingan Malaysia masih terkebelakang lebih kurang 20 tahun dalam bidang ini.

Prof Madya Dr. Nahrul Khair Alang Rashid, mantan Presiden MNS dan paling
dekat dengan kamera Prof Madya Dr. Zaini Hamzah, Presiden MNS
Jumlah kertaskerja yang telah dibentangkan ialah sebanyak 67 (61 kertaskerja biasa dan 6 kertaskerja jemputan).

Secara keseluruhannya kertaskerja yang dibentangkan dalam Sesi 1- Sesi 8 adalah dalam kategori melibatkan tajuk yang terlalu asas. Teramat kurang kertaskerja yang bermutu dibentangkan dan ini bolehlah ditafsirkan sebagai kelemahan yang paling ketara penyelidikan bidang teknologi nuklear di Malaysia. Dari perbincangan dengan penyelidik terlibat, keadaan ini berlaku mungkin atas sebab-sebab berikut:-

i.     Tiada kemudahan yang bersesuaian di Malaysia untuk mengendalikan penyelidikan yang lebih canggih. Sebagai contoh, reaktor penyelidikan di Nuklear Malaysia sudah pun berumur lebih 30 tahun dan flux neutron adalah terlalu rendah untuk penyelidikan melibatkan pengujian bahan, pengeluaran isotop berhayat sederhana mahupun melakukan penyelidikan menggunakan kemudahan “beam port”. Cadangan bagi menaik taraf kuasa termal reaktor tersebut dari 1.0 MW ke 3.0 MW telah tidak mendapat peruntukan dari kerajaan.

ii.    Kemudahan selain reaktor seperti “high energy accelerator” mahupun “cyclotron” masih dalam tahap mendapatkan peruntukan. Semasa Malaysia masih dalam keadaan menunggu, negara-negara serantau lain sudah mendahului Malaysia. Tanpa kemudahan penyelidikan yang sesuai, bagaimanalkah hasil penyelidikan bertaraf dunia dapat dihasilkan?

iii.   Aktiviti melibatkan teknologi nuklear hanya bermula di universiti-universiti tempatan apabila kerajaan Malaysia mengumumkan untuk membina janakuasa nuklear pertama pada 2022. Tetapi peristiwa di Fukushima, Jepun mungkin akan menyebabkan peruntukan penyelidikan dalam bidang ini menurun kembali.

iv.  Polisi nuklear kerajaan Malaysia yang sentiasa “flip-flop” telah gagal menarik pelajar terbaik untuk mengambil jurusan kejuruteraan/sains nuklear di Universiti tempatan dan luar negara. Hasilnya penyelidikan dalam bidang ini tidak berkembang walaupun Nuklear Malaysia (dulunya di kenali sebagai PUSPATI) telah ujud hampir 40 tahun.

Sesuatu yang amat ketara ialah bidang nuklear ini telah manarik ramai golongan penyelidik Melayu. Ini dapat dilihat apabila hampir 95% yang mengahadiri persidangan ini adalah saintis/teknologis bangsa Melayu. Hampir  kesemua pembentang kertas kerja juga adalah penyelidik Melayu. Tidak seoarang pun penyelidik bangsa India mahupun Cina yang terlibat. Apakah ini sesuatu yang baik bagi negara  Malaysia yang berbilang kaum?

Saya menyeru supaya kerajaan mengambil langkah yang lebih proaktif dalam membangunkan keupayaan negara dalam bidang sains dan teknologi nuklear ini. Peruntukan yang secukunya perlu di berikan supaya kemudahan canggih dapat di bina dan hasil kerja penyelidikan bertaraf dunia mampu dihasilkan. Tanpa pelaburan yang mencukupi, Malaysia akan terus berada di belakang jiran-jiran serantau dalam bidang ini.

UnclearEngineer

No comments:

Post a Comment

Awas, bahasa anda. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa.